Over Mediplorer

About Mediplorer

Een revolutionair, op dermatologie gebaseerd merk
met Dr. Masato Hiki, M.D., de uitvinder van het koolzuurhoudende masker, als ontwikkelingsadviseur, strevend naar hoogste kwaliteit.

Als Medisch cosmetisch bedrijf met wortels in de medische wereld, Mediplorer zet zich in voor de ontwikkeling van producten die presteren en geven een solide, voelbaar gevoel van werkzaamheid.

A revolutionary, dermatology-based brand
with Dr. Masato Hiki, M.D., the inventor of the carbonated mask, as its development advisor, pursuing high quality.

As a doctor’s cosmetic company with its roots in the medical field, Mediplorer is committed to the development of products that deliver a solid, palpable feeling of efficacy.

 

Brand History

GESCHIEDENIS
Het “cosmetische effect van koolzuur” werd bij toeval ontdekt door Dr. Masato Hiki, een dermatoloog. “Mediplorer” is gemaakt om een originele formule vast te stellen die het effect volledig laat zien.

Het feit dat koolzuur goed is voor de huid werd aanvankelijk niet erkend, maar toen Mediplorer werd geïntroduceerd in esthetische salons, werd zijn reputatie een onderwerp en werd “koolzuur schoonheidsverzorging” meteen beroemd.

Sinds de oprichting in 1997 zijn we doorgegaan met het benutten van nieuwe mogelijkheden voor antiverouderingszorg door herhaaldelijk te verbeteren en te evolueren, terwijl we de sleutel, onze oorspronkelijke formule, zorgvuldig beschermen.

1997  Het schoonheidseffect van carboated gel werd ontdekt door dermatoloog, Dr. Masato
Hiki

1997  Het eerste koolzuurhoudende gelmasker ter wereld werd ontwikkeld en verwierf
internationale patenten (Japan, China, VS, Australië, Korea, Canada en EU)

1999  Introductie van “Mediplorer”, als voorstel voor de revolutionaire schoonheidsverzorging
met koolzuur, ontwikkeld op basis van wetenschappelijke achtergrond.

2013  Introductie van het koolzuurhoudende bladmasker, “Mediplorer CO2-bladmasker”, dat
ook kan worden beschouwd als een nieuw territorium van schoonheidsverzorging met
koolzuur

2018  Introductie van de zeer functionele anti-verouderingsverzorgin serie “Radiance Lift”

HISTORY
The “cosmetic effect of carbonic acid” was discovered accidentally by Dr. Masato Hiki, a dermatologist. “Mediplorer” was created to establish an original formula that fully demonstrates its effect.
The fact that carbonic acid is good for the skin was not recognized initially but as Mediplorer was introduced to esthetic salons, its reputation became a topic and “carbonic acid beauty care” instantly became famous.
Since its creation in 1997, we have continued to purse new possibilities for anti-aging care by repeatedly improving and evolving while carefully protecting the key, our original formula.

1997  The beauty effect of carboated gel was discovered by dermatologist, Dr. Masato Hiki

1997  World’s first carbonated gel mask was developed and acquired international patents      (Japan, China,
U.S.A, Australia, Korea, Canada and EU)

1999  Debut of ”Mediplorer”, as a proposal for the revolutionary carbonic acid beauty care  developed based
on scientific background.

2013  Debut of the carbonated sheet mask, “Mediplorer CO2 sheet mask”, which can also
be considered as a new territory of carbonic acid beauty care

2018  Debut of the highly functional anti-aging care* series “Radiance Lift”