Mediplorer Co2 Gezichtsmasker

Mediplorer Co2 Gezichtsmasker

Mediplorer CO2 gezichtsmasker

Gezichtsmasker (bladtype), 5 sets
Dit CO2-masker is zo ontworpen dat het bladmasker volledig wordt verzadigd met een verfraaiende vloeistof voordat het wordt aangebracht. Terwijl je een masker aanbrengt dat gevuld is met koolzuur dat een fris gevoel geeft, realiseer je een briljante doorschijnendheid alsof deze uit de huid komt.

 

Mediplorer CO2 Sheet mask

Mediplorer CO2 sheet mask
Face Mask (sheet type), 5 sets
This CO2 mask is designed to saturate a sheet mask with beautifying liquid before application. As you put a mask filled with carbonic acid that gives a fresh feeling, you’ll realize brilliant translucency as if released from within the skin.